દાંડગી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંડગી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ડાંડગી; ડાંડપણું; નાગાઈ; લાંઠાઈ.