દાંડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંડિયું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ડાંડિયું કે તેવું કરેલું વસ્ત્ર.

  • 2

    લૂગડાનો જરેલો ફાટેલો ભાગ વચ્ચેથી કાઢી નાખી બે છેડા સાંધી પહેરવા લાયક કરેલું કપડું.

દાંડિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંડિયું

વિશેષણ

  • 1

    ડાંડાઈ કરનારું; ડાંડ.