દાઢી મૂછ આપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાઢી મૂછ આપવી

  • 1

    સૂતક પૂરું થયે દાઢી ને મૂછ બોડાવવી.