દાંતી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંતી કરવી

  • 1

    દોરી કે માંજામાં (દાંતથી) ઘસરકો કે કાપ કરવો.