દાંતી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંતી પડવી

  • 1

    દોરા પર ઘસરકાનો કાપ થવો.