દાંત ઊગવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત ઊગવા

  • 1

    દાંત આવવા; ફૂટવા.

  • 2

    બોલવાનું કે સામા થવાનું બળ આવવું.