દાંત ઊપડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત ઊપડવા

  • 1

    બચકું ભરાતાં દાંતના ઘાની નિશાની પડવી.