દાંત ટિટિયારો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત ટિટિયારો કરવો

  • 1

    નકામી ડાચાકૂટ કરવી.