દાંતે તરણું લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંતે તરણું લેવું

  • 1

    દીનતાથી શરણે જવું.