દાંત બેસાડાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત બેસાડાવવો

  • 1

    દાંત નંખાવવો; પડી ગયેલા દાંતની જગાએ નકલી દાંત બેસાડાવવો.