દાંત ભાગી નાખવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાંત ભાગી નાખવા

  • 1

    સખત માર મારવો.