દાન લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાન લેવું

  • 1

    દાન તરીકે આપેલું સ્વીકારવું.