દાબ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાબ મૂકવો

  • 1

    અંકુશ મૂકવો; ધાકમાં રાખવું.

  • 2

    દબાણમાં રાખવું.