દાવમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દાવમાં આવવું

  • 1

    લાગ ખાય કે યુક્તિ ફાવે એમ થવું.