દિલનો દરિયાવ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દિલનો દરિયાવ

  • 1

    ઉદાર દિલનો.