દીઠું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીઠું પડવું

  • 1

    આબરૂ પડવી.

  • 2

    અટકી પડવું; હાજરીની ખોટ લાગવી.