ગુજરાતી

માં દીધેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દીધેલ1દીધેલું2

દીધેલ1

વિશેષણ

  • 1

    'દેવું'નું ભૂ૰કૃ૰ આપેલું.

ગુજરાતી

માં દીધેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: દીધેલ1દીધેલું2

દીધેલું2

વિશેષણ

  • 1

    'દેવું'નું ભૂ૰કૃ૰ આપેલું.