દીધેલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીધેલ

વિશેષણ

  • 1

    'દેવું'નું ભૂ૰કૃ૰ આપેલું.

દીધેલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીધેલું

વિશેષણ

  • 1

    'દેવું'નું ભૂ૰કૃ૰ આપેલું.