દીર્ઘસૂત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીર્ઘસૂત્રી

વિશેષણ

  • 1

    નાહક લંબાણ કરનારું; ઝટ પાર ન આણે એવું; ચીકણું.