દીવાનેખાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીવાનેખાસ

પુંલિંગ

 • 1

  અમીરઉમરાવોની રાજસભાને મળવાનું દીવાનખાનું.

 • 2

  લાક્ષણિક અમીરઉમરાવોના પ્રતિનિધિઓની રાજસભા.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  અમીરઉમરાવોની રાજસભાને મળવાનું દીવાનખાનું.

 • 2

  લાક્ષણિક અમીરઉમરાવોના પ્રતિનિધિઓની રાજસભા.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અમીરઉમરાવોની રાજસભાને મળવાનું દીવાનખાનું.

 • 2

  લાક્ષણિક અમીરઉમરાવોના પ્રતિનિધિઓની રાજસભા.

મૂળ

+इ+खास