દીવાનેખાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીવાનેખાસ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

 • 1

  અમીરઉમરાવોની રાજસભાને મળવાનું દીવાનખાનું.

 • 2

  લાક્ષણિક અમીરઉમરાવોના પ્રતિનિધિઓની રાજસભા.

મૂળ

+इ+खास

દીવાનેખાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીવાનેખાસ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  અમીરઉમરાવોની રાજસભાને મળવાનું દીવાનખાનું.

 • 2

  લાક્ષણિક અમીરઉમરાવોના પ્રતિનિધિઓની રાજસભા.