દીવો ઓલવાઈ જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીવો ઓલવાઈ જવો

  • 1

    કુલ કે સમૂહમાંના સારા માણસનું મોત થવું.