દીવો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીવો મૂકવો

  • 1

    દીવો તરતો મૂકવો (બાધા વગેરેમાં).