દીસતું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દીસતું રહેવું

  • 1

    આંખ આગળથી દૂર થવું; ટળવું (તુચ્છકારમાં).