દી રૂઠવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દી રૂઠવો

  • 1

    દુર્દૈવ આવવું.