દોપિસ્તાં ઘૂંટવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોપિસ્તાં ઘૂંટવા

  • 1

    કંટાળાભર્યું કામ કર્યા કરવું.

  • 2

    અક્ષર ઘૂંટવા.