દોરી છાંટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોરી છાંટવી

  • 1

    રંગમાં બોળેલી દોરી વડે નિશાની-પટી પાડવી.