દોરી છોડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોરી છોડવી

  • 1

    પતંગની દોરી જવા દેવી.