દોરી તૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોરી તૂટવી

  • 1

    આશાની કે જીવનની દોરી તૂટવી.