દોરી ભરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

દોરી ભરવી

  • 1

    (સાગ વગેરેની) લંબાઈ માપવી.