ધક્કો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધક્કો

 • 1

  હડસેલો.

 • 2

  નુકસાન.

 • 3

  ફેરો.

 • 4

  ડક્કો; માલ ચડાવવા ઉતારવાની જગા.