ધક્કો વાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધક્કો વાગવો

  • 1

    હડસેલો મળવો.

  • 2

    નુકસાન થવું.