ધજા ચડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધજા ચડવી

  • 1

    ટોચ ઉપર ધજા મુકાવી.

  • 2

    જયપતાકા ફરવી.