ધજા ફરકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધજા ફરકવી

  • 1

    પવનના ઝપાટામાં ધજા હાલવી.

  • 2

    વિજય-ખ્યાતિ થવાં.