ધજા બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધજા બાંધવી

  • 1

    ધજા ચડાવવી.

  • 2

    કીર્તિ ફેલાવવી.

  • 3

    છાની વાત ફેલાવવી-જાહેરાત કરવી.