ધડધડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધડધડ

અવ્યય

  • 1

    ધારા પડે કે લાકડી ઇ૰ ઉપરાઉપરી ને જોરથી પડે તેનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

ધડંધડં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધડંધડં

અવ્યય

  • 1

    ધડધડ.

મૂળ

રવાનુકારી