ગુજરાતી

માં ધડધડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધડધડ1ધડંધડં2

ધડધડ1

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ધારા પડે કે લાકડી ઇ૰ ઉપરાઉપરી ને જોરથી પડે તેનો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ધડધડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધડધડ1ધડંધડં2

ધડંધડં2

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ધડધડ.

મૂળ

રવાનુકારી