ધડો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધડો કરવો

  • 1

    ત્રાજવાનાં પલ્લાં સમતોલ રહે તેમ કરવું.

  • 2

    ગણના કે બૂજ કરવી; લેખવું.