ધડ–માથું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધડ–માથું

  • 1

    સમજ પડે એવો કંઇ આધાર કે પાયો.