ધડે રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધડે રહેવું

  • 1

    ઠેકાણે કે મર્યાદામાં રહેવું.