ધણીવખું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધણીવખું

વિશેષણ

  • 1

    ધણી તરફનું; ધણીના હેતવાળું.

  • 2

    ધણીના વખાવાળું-વિનાનું (?).