ધણી વગરનાં ઢોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધણી વગરનાં ઢોર

  • 1

    નધણિયાતી અવ્યવસ્થિત દશા; અરાજક, અંધેર.