ધંતૂરી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધંતૂરી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ધંતૂરો, ગાંજો, તમાકુ ઇત્યાદિ પીવાની ચલમ.