ધનદોલત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધનદોલત

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માલમિલકત.