ધનધન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધનધન

અવ્યય

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો ધન્ય ધન્ય.