ધનુર્ધારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધનુર્ધારી

પુંલિંગ

  • 1

    બાણાવળી.

ધનુર્ધારી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધનુર્ધારી

વિશેષણ

  • 1

    ધનુષ ધારણ કરનાર.