ધનુર ધાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધનુર ધાવો

  • 1

    એ રોગ થવો.