ધૂપ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધૂપ કરવો

  • 1

    ધૂપની ધૂણી કરવી; ધૂપસળી કે બીજુ કાંઈ સળગાવવું.