ગુજરાતી

માં ધબ્બોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધબ્બો1ધબ્બો2

ધબ્બો1

પુંલિંગ

  • 1

    મુક્કો; થાપટ (ધબ્બો મારવો, ધબ્બો ખાવો).

ગુજરાતી

માં ધબ્બોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધબ્બો1ધબ્બો2

ધબ્બો2

પુંલિંગ

  • 1

    ધપ્પો; મુક્કો; થાપટ; મુક્કો.

  • 2

    મોટો ડાઘ; ધાબું.