ધુબાકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધુબાકો

પુંલિંગ

  • 1

    કૂદકો; ભૂસકો; ધબાકો.

મૂળ

'ધૂબ' રવાનુકારી પરથી

ધબાકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધબાકો

પુંલિંગ

  • 1

    મોટો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી