ગુજરાતી

માં ધબાકોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધબાકો1ધુબાકો2

ધબાકો1

પુંલિંગ

  • 1

    મોટો અવાજ.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ધબાકોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ધબાકો1ધુબાકો2

ધુબાકો2

પુંલિંગ

  • 1

    કૂદકો; ભૂસકો; ધબાકો.

મૂળ

'ધૂબ' રવાનુકારી પરથી