ધમધમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધમધમ

અવ્યય

  • 1

    ધમધમ થવું.

  • 2

    કંપવું.

  • 3

    બહુ ગરમ થવું.

મૂળ

રવાનુકારી