ધમલો કૂટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધમલો કૂટવો

  • 1

    રોકૂટ કરવી.