ધુમાડી ઘાલીને બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ધુમાડી ઘાલીને બેસવું

  • 1

    આગ્રહપૂર્વક માગવું.